Стрийська початкова школа №12
 
_

Кошторис 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

 
   
           
 

П"ять  мільйонів сімсот дев"ятнадцять тисяч шістсот  п"ять грн.00коп.

 
   
 

(сума словами і цифрами)

 
 

в.о.начальника

 
 

(посада)                     

 
 

 

 

Пронський І.М

 
 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 
 

13.01.2020

     
 

 

 

М.П.

 
           

 КОШТОРИС
на 2020 рік

 

01116408 Стрийський навчально виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад  Iст.№12-дошкільний навчальний заклад"Стрийської міської ради Львівської області

 

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

 

0

 

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування бюджету  06 Органи з питань освіти і науки

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами)))

 
           
       

(грн.)

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

1

2

3

4

5

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

5 459 605,00

260 000,00

5 719 605,00

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5 459 605,00

х

5 459 605,00

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

260 000,00

260 000,00

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

260 000,00

260 000,00

 

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

-

-

 

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

 

інші надходження, у тому числі:

 

х

-

-

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

 

х

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

5 459 605,00

260 000,00

5 719 605,00

 

Поточні видатки

2000

5 459 605,00

260 000,00

5 719 605,00

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

4 442 700,00

-

4 442 700,00

 

Оплата праці

2110

3 641 500,00

-

3 641 500,00

 

Заробітна плата

2111

3 641 500,00

-

3 641 500,00

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

801 200,00

-

801 200,00

 

Використання товарів і послуг

2200

1 016 705,00

260 000,00

1 276 705,00

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

10 000,00

-

10 000,00

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 000,00

-

2 000,00

 

Продукти харчування

2230

435 805,00

260 000,00

695 805,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

14 600,00

-

14 600,00

 

Видатки на відрядження

2250

2 800,00

-

2 800,00

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

551 500,00

-

551 500,00

 

Оплата теплопостачання

2271

358 300,00

-

358 300,00

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

31 300,00

-

31 300,00

 

Оплата електроенергії

2273

41 200,00

-

41 200,00

 

Оплата природного газу

2274

114 100,00

-

114 100,00

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

6 600,00

-

6 600,00

 

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

-

-

-

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

 

Поточні трансферти

2600

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

 

Стипендії

2720

-

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

 

Інші поточні видатки

2800

200,00

 

200,00

 

Капітальні видатки

3000

-

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

 

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

 

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

 

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

 
           

Керівник

 

 

Ю.В.Романюк

 
 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

У.Ю.Губіцька

 
 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

0

       

(число, місяць, рік)

         

М.П.***

         
           

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.